Bruk av støtende hund til jakt på klovvilt i Norge

Posted · 1 Comment

«Støtende hund på klovvilt i Norge» – Det er vel ikke lov??

Mange jegere har sikkert hørt disse ordene når de forteller at de har skutt rådyr eller annet klovvilt for en «langbeint» hund. For å slippe å argumentere for dette hver gang man har vært på en vellykket jakt, med bra bikkjearbeid, kontaktet en jegerkompis Miljødirektoratet for en bekreftelse og uttalelse, om et relativt lite omtalt tema.

Uvitenhet og muligens et snev av misunnelse, ofte blant «sofa og kjøkkenbords» jegere og personer som ikke jakter, kan muligens dempes noe ved å vise til dette skrivet fra Miljødirektoratet (publisert i sin helhet her).


Sponset Lenke:

NormaLogoNett1

 


 

Notat:

Fra:                    Miljødirektoratet

Til:                     N.N

Dato:                  4.desember 2014

Bruk av støtende hund til jakt på rådyr

Miljødirektoratet viser til telefon 28.11.2014, med forespørsel om en utdyping av gjeldende regelverk knytta til bruk av støtende (kortdrivende) hund under jakt på rådyr i Norge.

 Gjeldende regelverk

Viltloven av 29.05.1981:

  • 19. (human jakt):” Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.”
  • 23. (bruk av hund under jakt):” Bruk av løs, på drevet halsende hund er forbudt unntatt for jakt på hare, rødrev og gaupe. For jakt på andre arter kan direktoratet gi samtykke for det enkelte område. Direktoratet fastsetter til hvilke tider jakt med hund etter første ledd kan foregå. Tidene kan settes forskjellig for ulike deler av landet og de kan gjelde bestemte hunderaser. Det kan settes som vilkår for bruk av hund at jakten skjer på område av en bestemt minstestørrelse.”

Forskrift av 22.03.2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst

  • 22. Løs, på drevet halsende hund:” Bruk av løs, på drevet halsende hund er tillatt brukt under jakt på følgende viltarter: hjort, rådyr, gaupe, rødrev og hare, eller felling av gaupe. Boghøyde til løs, på drevet halsende hund som brukes under jakt på hjort og rådyr må ikke overstige 41 cm.

Bruk av løs, på drevet halsende hund under jakt på gaupe og rødrev, eller felling av gaupe er ikke tillatt i ordinær båndtvangstid. Under jakt på rådyr er bruk av løs, på drevet halsende hund tillatt fra og med 25. september og inntil jakttidens slutt.”

DSC_1990

Når det gjelder begrepet” løs på drevet halsende” knytter dette seg til hundens faktiske funksjonsmåte, og ikke hundens rasetilhørighet.

Miljødirektoratets vurdering

Viltlovens § 19 er en overbyggende bestemmelse om at all jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. Denne bestemmelsen omfatter dermed alle former for bruk av løs hund under jakt. I tillegg gjelder hundeloven med tilhørende forskrifters bestemmelser om blant annet båndtvangsperiode med mer.

Det er kun bruken av løs på drevet halsende hund som reguleres direkte gjennom gjeldende lov- og forskriftsverk. Når det gjelder begrepet” løs på drevet halsende” knytter dette seg til hundens faktiske funksjonsmåte, og ikke hundens rasetilhørighet. En hund som har en funksjonsmåte som faller inn under definisjonen løs på drevet halsende vil uavhengig av rasetilhørighet rammes av de begrensninger lovverket setter til bruken av slik hund.

 

Det er ikke fastsatt nærmere bestemmelser for bruk av støtende/kortdrivende hund til jakt på rådyr eller annet hjortevilt. Dette betyr at støtende hunder tillates brukt under jakt på hjortevilt uten at det må foreligge dispensasjon.

Bruk av støtende hund kan likevel være i konflikt med viltlovens § 19 som sier at jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser, og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. Bruk av støtende hunder som driver viltet med los over lang tid vil kunne drive viltet så hardt at det medfører unødig stress av viltet og dermed kommer i konflikt med viltlovens § 19. Det er opp til eier av denne type hunder å vurdere om bruk av hunden kan komme i konflikt med § 19.

Bruk av hunder som i utgangspunktet defineres som støtende/kortdrivende vil også kunne rammes av bestemmelsene i viltlovens § 23 og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 22 som regulerer bruken av løs, på drevet halsende hund. Denne type hund er kun tillatt brukt på jakt på hare, rødrev og gaupe. Hunder med slik funksjonsmåte som har en boghøyden på maksimalt 41cm kan i tillegg brukes under jakt på rådyr og hjort. Årsaken til at bruken av løs, på drevet halsende hund er regulert er at denne type hunder har normalt et mye lengre drev enn støtende hunder.

Når det gjelder støtende hunder så vil lengden på et drev med los variere mellom raser og den enkelte hund. I praksis er det lengden på drevtid som avgjør om en hund en kortdrivende eller løs, på drevet halsende. Miljødirektoratet har likevel valgt å ikke forskriftsfeste en maksimal lengde på et drev med los. Basert på tidlige uttalelser fra Direktoratet for naturforvaltning fastholder Miljødirektoratet tidligere kommuniserte definisjon om at grensen mellom kortdrivende og løs på drevet halsende hunder er drevtider på 5 minutter. Dette vil si at dersom en hund som i utgangspunktet er støtende/kortdrivende har drevtider som overskrider 5 minutter vil den aktuelle hunden i et slikt drev falle inn under definisjonen løs på drevet halsende.

10671245_10205146533365019_239537213955676846_n

Hunderaser som driver med los i noen få minutter, og har mankehøyde over 41 cm er tillatt til bruk under jakt i Norge!

Miljødirektoratet vil påpeke at det er den enkelte hunds forventede/normale drevtid som må vektlegges under vurdering av om en hund er kortdrivende eller løs, på drevet halsende. Miljødirektoratet vil understreke at eier/fører av hunderaser som i utgangspunktet er løs på drevet halsende må utvise særskilt aktsomhet under jakt på arter hvor bruk av slik hund ikke tillates, men hvor den aktuelle hunden har antatt kort drevtid.

Hunderaser som driver med los i noen få minutter, og har mankehøyde over 41 cm er tillatt til bruk under jakt i Norge, men eier må ta ansvar for at drevet ikke pågår i mer enn fem minutter. Hvis det er tilfellet vil hunden falle innunder definisjonen løs, på drevet halsende og vil da være forbudt til hjort og rådyr siden mankehøyden overstiger 41 cm.

IMG_2857

I Sverige og nedover i Europa er jakt med støtende hund en av de mest effektive og vanligste jaktformer på jakt etter klovvilt og rev.


” løs på drevet halsende”
knytter seg til hundens faktiske funksjonsmåte, og ikke hundens rasetilhørighet»


DSC_0544

Det er ikke fastsatt nærmere bestemmelser for bruk av støtende/kortdrivende hund til jakt på rådyr eller annet hjortevilt. Dette betyr at støtende hunder tillates brukt under jakt på hjortevilt uten at det må foreligge dispensasjon.

 

One Response to "Bruk av støtende hund til jakt på klovvilt i Norge"
  1. Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
    I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

Comments are closed.