Jakt 24 formidler jakt til mange ulike destinasjoner på mange ulike viltarter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige:

Villsvin:

Åtejakt på villsvin.

 

Dovhjort:

Jakt med hund, smygjakt, postering

 

Rådyr:

Bukkejakt, jakt med hund, smygjakt, postering

 

Lagre

Lagre

Lagre